LLM

Sistem Pemantauan Cerun dan Jambatan Lebuh Raya dibangunkan bagi memantau aset cerun dan jambatan secara atas talian dan memudahkan capaian maklumat aset

Sistem Pemantauan Cerun Sistem Pemantauan Jambatan

SISTEM PEMANTAUAN CERUN

merekodkan maklumat serta lokasi cerun bagi pemantauan yang lebih efisien dan menyeluruh

Pendaftaran Inventori

Pengemaskinian Maklumat

Paparan Dashboard Eksekutif

Paparan 3D

SISTEM PEMANTAUAN JAMBATAN


Pendaftaran Inventori

Pengemaskinian Maklumat

Paparan Dashboard Eksekutif

Paparan 3D